1. POLISI MINYAK SAWIT MAMPAN MALAYSIA
2. POLISI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA
3. POLISI ALAM SEKITAR
4. POLISI PEMBAKARAN SIFAR
5. POLISI PENGAJIAN KANAK-KANAK
6. POLISI GANGGUAN SEKSUAL
7. POLISI PENGAMBILAN TENAGA ASING
8. POLISI KESAMARATAAN
9. POLISI MEMBERI MAKLUMAT